Adresas: 
V. Maciulevičiaus g. 32, Vilnius
Tel.: 5-244 3936
Fax.: 5-244 3936

Internetinė svetainė: 
http://www.darzeliai.tk/

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Vilniaus m. sav.
Ugdymo programos

Lopšelį – darželį lanko vaikai iš Karoliniškių mikrorajono. Tėvai pageidauja, kad būtų tenkinami vaikų sveikatos stiprinimo (grūdinimo, plaukimo įgūdžių formavimo), saugumo, emociniai, socialiniai, saviraiškos poreikiai, gerai pasirengtų mokyklai.

Bendruomenę tenkina, kad vaikai yra ugdomi pagal individualią lopšelio – darželio sveikatingumo ,,Auk didutis – būk sveikutis“, saugaus eismo ,,Ir kelyje būk saugus“ ir kt. programas.

Programa orientuota į vaiko ar vaikų grupės poreikių tenkinimą, plėtojimą ir nuoseklų vaiko gebėjimų, atsižvelgiant į amžiaus tarpsnius, ugdymą(si). Vaiko ugdymas grindžiamas formų įvairove, sudarant sąlygas plėtoti gebėjimus ir kompetencijas. Ugdymo paskirtis – ugdyti aktyvų ir sąmoningą savo šalies pilietį.

Programa nuolat atnaujinama, tobulinama atsižvelgiant į vaiko poreikių pasikeitimų analizės rezultatus, tėvų lūkesčius ir pageidavimus, pedagogų pastebėjimus ir rekomendacijas.